Vi främjar integration i Sverige genom att skapa jobb och företag.

Livek är en demokratiskt styrd organisation som är partipolitisk och religiöst obunden. Vi verkar för:

  • att stödja strävan mot egenförsörjning

  • att främja integration

  • att det ska finnas alternativa vägar till arbetsmarknaden

  • att främja sociala nätverk och företagsnätverk

Livek är en icke-vinstdrivande organisation som använder överskottet för att utveckla verksamheterna och säkerställa högsta kvalitét till de vi jobbar med och för.