Vi främjar integration i Sverige genom att skapa jobb och företag.

Livek är en demokratiskt styrd organisation som är partipolitisk och religiöst obunden. Vi verkar för:

  • att stödja strävan mot egenförsörjning

  • att främja integration

  • alternativa arbetsmarknader

  • att främja sociala nätverk och företagsnätverk