Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom - att stödja nyanlända invandrares strävan mot egenförsörjning genom arbete eller studier - att främja nyanlända invandrares integration i majoritetssamhället - att öppna alternativa arbetsmarknader för personer som inte kommit in på den reguljära arbetsmarknaden - att bygga nätverk och hitta samverkansformer för att driva ovanstående frågor - att följa de regler som upprättas mellan medlemmarna och den ekonomiska föreningen - att erbjuda sysselsättningsmöjligheter och utveckla nya verksamheter inom entreprenörskap samt därmed annan sammanhängande och förenlig verksamhet.