top of page

Den ekonomiska föreningen

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

  • stödja nyanlända invandrares strävan mot egenförsörjning genom arbete eller studier

  • främja nyanlända invandrares integration i majoritetssamhället

  • öppna alternativa arbetsmarknader för personer som inte kommit in på den reguljära arbetsmarknaden

  • bygga nätverk och hitta samverkansformer för att driva ovanstående frågor 

  • följa de regler som upprättas mellan medlemmarna och den ekonomiska föreningen

  • erbjuda sysselsättningsmöjligheter och utveckla nya verksamheter inom entreprenörskap samt därmed annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

 

Föreningen består av 21 medlemmar vilka samtliga bedrivit verksamhet som etableringslots runt om i Sverige eller annan för föreningen förenlig verksamhet. Medlemmarna har sin bakgrund i erfarenheter av att arbeta med nyanlända flyktingar eller har själva gjort den resan. Insikten i de problem man står inför är stor, liksom förståelse för de reaktioner den nyanlända kan få.

Över 10 företag har vuxit upp ur föreningens verksamhet och vi ser hela tiden hur nya idéer bubblar och tar kraft för att växa hos medlemmar och/eller hos de nyanlända vi får förmånen att lotsa.


Att göra saker tillsammans mot gemensamma mål är så mycket mer inspirerande än att vara ensam.

Historia

Livek bestod från början av tre medlemmar som fick hjälp av Coompanion att starta den ekonomiska föreningen. Det huvudsakliga uppdraget var till en början att bedriva lotsverksamhet för nyanlända i samband med att ansvaret för flyktingmottagning flyttades över från kommunen till staten. Verksamheten växte fort och Livek blev ett av de största lotsföretagen i Sverige med uppemot 1000 deltagare på 25 orter. Ambitionen var att använda överskott som genererades för att hjälpa fler företag att starta, både som etableringslots men även inom andra näringar där det kunde skapas arbetstillfällen för de vi lotsade. För det passade en ekonomisk förening perfekt. 

 

Företag skapades inom allt från transport, lokalvård, trädgårdsanläggning, odling, matbutik och e-handel med mera. När regeringen beslutade att lägga ner tjänsten etableringslots 2015 förändrades förutsättningarna dramatiskt. Livek Sjuhärad var då det enda företaget som upphandlades för stöd och matchning. Föreningen köpte så småningom Livek Sjuhärad och där är vi idag, där det mesta av föreningens verksamhet handlar om Livek Sjuhärads uppdrag för Arbetsförmedlingen med centrum i Göteborg. Sedan 2021 som leverantör av rusta och matcha.
 

Avtal grön.jpg
Logga_Livek_Krom_1. Master.png
bottom of page