Företaget är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att bedriva ekonomisk verksamhet inom följande områden:

  • Att stödja nyanlända invandrares strävan mot egen försörjning genom arbete eller studier

  • Att främja nyanlända invandrares integration i samhället

  • Att öppna alternativa arbetsmarknader för personer som inte kommit in på den reguljära arbetsmarknaden

  • Att bygga nätverk och hitta samverkansformer för att driva ovanstående frågor

  • Att följa de regler som upprättas mellan medlemmarna och den ekonomiska föreningen

  • Att erbjuda sysselsättningsmöjligheter och utveckla nya verksamheter inom entreprenörskap samt därmed annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Föreningen består av 21 medlemmar vilka samtliga bedriver verksamhet som etableringslots runt om i Sverige eller annan för föreningen förenlig verksamhet. Medlemmarna har sin bakgrund i erfarenheter av att arbeta med nyanlända flyktingar eller har själva gjort den resan. Insikten i de problem man står inför är stor, liksom förståelse för de reaktioner den nyanlända kan få.

Över 10 företag har vuxit upp ur föreningens verksamhet och vi ser hela tiden hur nya idéer bubblar och tar kraft för att växa hos medlemmar och/eller hos de nyanlända vi får förmånen att lotsa.

Att göra saker tillsammans mot gemensamma mål är så mycket mer inspirerande än att vara ensam.