top of page

Rusta och Matcha

Vill du snabbt och enkelt komma in på arbetsmarknaden? Då har du kommit rätt! 
 

Rusta och Matcha är det program Arbetsförmedlingen erbjuder arbetssökande på hel- eller deltid som behöver extra hjälp för att komma ut i sysselsättning, det vill säga arbete eller studier. 


Du blir inskriven i en period på sex månader och har om behov kvarstår rätt att bli förlängd i ytterligare sex månader med en totallängd om tolv månader. Under din inskrivning kan du samtidigt studera SFI, arbeta deltid eller praktisera.
 

Har du viljan hjälper vi på Livek dig att förstå vilka dina styrkor är och lär dig presentera dina talanger och förmågor på ett framgångsrikt sätt. Saknar du utbildning stöttar vi dig i att hitta rätt. När du inte hittar en arbetsgivare du ser en framtid hos matchar vi dig mot våra kontakter.  


Hos oss på Livek får du konkret stöd anpassat efter dina behov, som minst ett individuellt utvecklingssamtal om 30 minuter var fjortonde dag och en gruppaktivitet på minst 1 timma varje vecka. Utifrån dina behov så planerar vi för det mesta mycket mer.
 

Vi är professionella jobbexperter med lång erfarenhet och stort kontaktnät!
 

Grön 2.png
Städ v.png

Våra aktiviteter innefattar bland annat:

 • Praktiskt hjälp med att söka jobb

 • Intervjuträning

 • Ökad kunskap om arbetsmarknaden

 • CV och personligt brev

 • Motiverande rådgivning

 • Nätverkande

 • Större medvetenhet om dina egenskaper och kompetenser, styrkor och förmågor

 • Inspiration för vidare studier

 • Datorträning

 • Språkträning
   

Praktiskt hjälp med att söka jobb
Syftet med Rusta och Matcha är att du så snabbt som möjligt ska få ett jobb eller börja studera. Vi ger dig intensivt och individuellt anpassat stöd i ditt jobbsökande. Ibland är det en resa till målet. Då hjälper vi dig bryta ner alla stegen så du med all säkerhet hittar rätt. Stödet anpassas till dina behov och kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare, eller öka din självmedvetenhet och ditt självförtroende att våga möta nya potentiella arbetsgivare. 


Intervjuträning
Det är mycket att tänka på innan du ska på en intervju och det innebär noggranna förberedelser. En viktig och spännande förberedelse är att träna inför en anställningsintervju. Ju mer du tränar med oss desto tryggare blir du inför din anställningsintervju. Andra viktiga förberedelser vi övar på tillsammans är att hantera nervositet och stress som det är vanligt att uppleva inför en arbetsintervju. Hos oss får du både allmänna förberedelser och extra insatser inför inbokade intervjuer.


Ökad kunskap om arbetsmarknaden
Vilka jobb finns? Hur hittar jag lediga jobb inom min bransch? Arbetsmarknadskunskap förbättrar din möjlighet att välja vägar som leder till arbete. Hos oss har våra handledare en bred kunskap om arbetsmarknaden, utbildningssystem och olika karriärvägar. Vi vet var jobben finns. Efter inskrivning hos oss kommer du också veta det.


CV och personligt brev
Ditt personliga brev och CV är ett av de viktigaste verktygen när du söker jobb. Det personliga brevet berättar varför du söker just det här jobbet, varför du passar för det och vad du kan tillföra företaget. Ditt CV är en beskrivning av de erfarenheter och kompetenser du har. Vi hjälper dig skapa konkurrenskraftiga ansökningshandlingar som ökar dina möjligheter att få ett arbete.

Motiverande rådgivning
Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och inte kunna se hur en förändring kan gå till, eller för den delen, varför förändringen ska ske. Andra hinder i arbetssökarprocessen kan vara att känna sig låg, stressad eller sakna motivation och självförtroende. Våra certifierade jobbcoacher kan hjälpa dig förstå att dig själv bättre, vilka oändliga möjligheter som finns både inom dig och i världen runt omkring.

Nätverkande
Olika nätverksforum används flitigt idag, både av rekryterare och av arbetsgivare för att hitta nya medarbetare. Att nätverka, t.ex. gå på nätverksträffar, är viktigt för att hitta de oannonserade jobben. Våra handledare hjälper dig att hålla koll och förbereda dig inför nätverksträffar.

Det finns även webbaserade plattformar för nätverkande mellan arbetssökande och arbetsgivare. Ett av de vanligaste digitala nätverken är LinkedIn. Vi kan tillsammans skapa en slagkraftig och uppseendeväckande LinkedIn-profil som ökar dina chanser ytterligare. 

Större medvetenhet om dina egenskaper och kompetenser
Coachning handlar om att hjälpa individen att själv uppnå sin personliga och professionella potential. Att vara medveten om vad du är bra på och vilka kunskaper och färdigheter du har är en förutsättning för att på ett konkret sätt förmedla det i ansökan och jobbintervju. Våra handledare är utbildade coacher. Tillsammans gör vi en möjlighetsanalys som blir ett stöd i matchningen med potentiella arbetsgivare. 

Inspiration för vidare studier
Är du intresserad av att studera vidare men vet inte riktigt till vad? Våra engagerade handledare samt vår studie- och yrkesvägledare inspirerar och coachar dig att hitta en utbildning eller vidare studier som matchar dina mål och visioner. Det finns utbildningsmöjligheter som inte alla känner till. Hos oss får du stenkoll!

Datorträning
Datorkunskap är en viktig kompetens på dagens arbetsmarknad. Om du är ovan vid att använda en dator så lär vi dig grunderna, såsom att skriva, spara och skicka dokument, ladda upp bilder och navigera viktiga hemsidor. Vi kan även visa dig hur du skickar in dina rapporter till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Språkträning

Ju bättre språk du har, desto större chanser har du att hitta ett arbete. Våra språkundervisare erbjuder dig, bland mycket annat, chansen att öva på att svara på intervjufrågor, att lära dig nya ord som är förknippade med jobbet du är intresserad av, att förstå terminologin i en jobbannons och att skriva brev på bra svenska (eller engelska). Därtill har vi stor erfarenhet av hur det är att vara nyanländ i Sverige och vad det innebär att möta en annan kultur. Vi hjälper dig att komma tillrätta med och ta tillvara på din kompetens för att hitta riktning i livet och i en ny kultur.

Grön 2.png
Akt CV.png
Grön 4.png
Akt inspiration mindre.png

Praktiskt hjälp med att söka jobb
Syftet med Rusta och Matcha är att du så snabbt som möjligt ska få ett jobb eller börja studera. Vi ger dig intensivt och individuellt anpassat stöd i ditt jobbsökande. Ibland är det en resa till målet. Då hjälper vi dig bryta ner alla stegen så du med all säkerhet hittar rätt. Stödet anpassas till dina behov och kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare, eller öka din självmedvetenhet och ditt självförtroende att våga möta nya potentiella arbetsgivare. 


Intervjuträning
Det är mycket att tänka på innan du ska på en intervju och det innebär noggranna förberedelser. En viktig och spännande förberedelse är att träna inför en anställningsintervju. Ju mer du tränar med oss desto tryggare blir du inför din anställningsintervju. Andra viktiga förberedelser vi övar på tillsammans är att hantera nervositet och stress som det är vanligt att uppleva inför en arbetsintervju. Hos oss får du både allmänna förberedelser och extra insatser inför inbokade intervjuer.


Ökad kunskap om arbetsmarknaden
Vilka jobb finns? Hur hittar jag lediga jobb inom min bransch? Arbetsmarknadskunskap förbättrar din möjlighet att välja vägar som leder till arbete. Hos oss har våra handledare en bred kunskap om arbetsmarknaden, utbildningssystem och olika karriärvägar. Vi vet var jobben finns. Efter inskrivning hos oss kommer du också veta det.


CV och personligt brev
Ditt personlig
a brev och CV är ett av de viktigaste verktygen när du söker jobb. Det personliga brevet berättar varför du söker just det här jobbet, varför du passar för det och vad du kan tillföra företaget. Ditt CV är en beskrivning av de erfarenheter och kompetenser du har. Vi hjälper dig skapa konkurrenskraftiga ansökningshandlingar som ökar dina möjligheter att få ett arbete.

Motiverande rådgivning

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och inte kunna se hur en förändring kan gå till, eller för den delen, varför förändringen ska ske. Andra hinder i arbetssökarprocessen kan vara att känna sig låg, stressad eller sakna motivation och självförtroende. Våra certifierade jobbcoacher kan hjälpa dig förstå att dig själv bättre, vilka oändliga möjligheter som finns både inom dig och i världen runt omkring.

Nätverkande
Olika nätverksforum används flitigt idag, både av rekryterare och av arbetsgivare för att hitta nya medarbetare. Att nätverka, t.ex. gå på nätverksträffar, är viktigt för att hitta de oannonserade jobben. Våra handledare hjälper dig att hålla koll och förbereda dig inför nätverksträffar.

Det finns även webbaserade plattformar för nätverkande mellan arbetssökande och arbetsgivare. Ett av de vanligaste digitala nätverken är LinkedIn. Vi kan tillsammans skapa en slagkraftig och uppseendeväckande LinkedIn-profil som ökar dina chanser ytterligare. 

Större medvetenhet om dina egenskaper och kompetenser
Coachning handlar om att hjälpa individen att själv uppnå sin personliga och professionella potential. Att vara medveten om vad du är bra på och vilka kunskaper och färdigheter du har är en förutsättning för att på ett konkret sätt förmedla det i ansökan och jobbintervju. Våra handledare är utbildade coacher. Tillsammans gör vi en möjlighetsanalys som blir ett stöd i matchningen med potentiella arbetsgivare. 

Inspiration för vidare studier
Är du intresser
ad av att studera vidare men vet inte riktigt till vad? Våra engagerade handledare samt vår studie- och yrkesvägledare inspirerar och coachar dig att hitta en utbildning eller vidare studier som matchar dina mål och visioner. Det finns utbildningsmöjligheter som inte alla känner till. Hos oss får du stenkoll!

Grön 3.png
Akt motiverande.png
Grön 3.png
Akt intervju mindre.png
Grön 3.png
Akt språkträning.png
bottom of page